Sídlo a fakturačné údaje

Sadloň Kamil
Nová Bošáca 111
913 08 Nová Bošáca
IČO: 34553550
DIČ: 1028843343
IČ DPH: SK1028843343
Telefón: 0903558316
Fax: 0903386454
Email: ankasadlonova@gmail.com

Kontaktná osoba

Meno: Sadloň Kamil
Telefón: 0903558316
Mobil/fax: 0903558316
Email: ankasadlonova@gmail.com
Zápis v registri: Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom
  Číslo živnostenského registra: 304-6264