G, GEN v názve tovaru znamená ORIGINÁLNY výrobca

OEM v názve tovaru označuje výrobcu zariadenia, ktorého výrobok je predávaný a propagovaný inou obchodnou značkou.

A v názve tovaru znamená ALTERNATÍVNY - NÁHRADNÝ výrobca