Možnosti dopravy objednaného tovaru:

Slovenská pošta - kuriér

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, vl. číslo:  803/S

do 5 kg    --------- 4,-       eur bez DPH            

Od 5 - 30 kg -----12,- 

Dobierka ---------- 1,-                 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

SPS - Slovak Parcel Service s.r.o. - kuriér:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., vl. číslo:  3215/B

Do 5 kg   ---------6,-         eur bez DPH                

Od 5 - 20 kg ---- 8,50                       

Nad 20 kg -----   0,60 eur/1 kg

Dobierka -------------- 1,-

 

Spôsob platby:

- Dobierka

- bankový prevod

- hotovosť v mieste prevádzky od 8.00 do 15,30 hod v pondelok - piatok

 

Doručenie:

- do 3 pracovných dní